Off Canvas sidebar is empty

Προκήρυξη Πανελλήνιου Διαγωνισμού

music16ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό  2012 Eurovision Young Musicians-Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη εκπροσώπου στον 16ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 2012 Eurovision Young Musicians, θα διεξαχθεί στο Ωδείο Αθηνών, τo Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 ενώπιον Κριτικής Επιτροπής που θα απαρτίζεται από καταξιωμένους Έλληνες μουσικούς. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν οι νέοι μουσικοί οι οποίοι:
•    Είναι μέχρι 19 ετών (Ήτοι γεννηθέντες μετά την 01/01/1993)
•    Είναι είτε Έλληνες υπήκοοι, είτε αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας για τα δύο τελευταία χρόνια (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης)
•    Παίζουν ένα μουσικό όργανο με ρεπερτόριο κλασικής μουσικής που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 3 της προκήρυξης (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
•    Είναι ερμηνευτές υψηλού επιπέδου (επίπεδο Διπλώματος ή τουλάχιστον Ανωτέρας τάξης), μη επαγγελματίες και μπορούν να φέρουν εις πέρας το δύσκολο καθημερινό πρόγραμμα δοκιμών του διαγωνισμού της Eurovision. Μουσικοί χαμηλότερου επιπέδου γίνονται δεκτοί μετά από έγγραφη βεβαίωση του καθηγητή τους για την ικανότατά τους να ανταπεξέλθουν στα προαναφερόμενα.
•    Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν κερδίσει σε κάποια προηγούμενη διοργάνωση.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
*Α) ΕΝΑ ή ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΕΡΓΑ ΣΟΛΟ ή ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΙΑΝΟ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΛΕΠΤΩΝ (Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν με έργα διαφορετικών στυλ και μουσικών περιόδων).   
**Β) ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΣΟΛΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ (7) ΛΕΠΤΩΝ. Σε κομμάτι μεγαλύτερης διάρκειας επιτρέπονται περικοπές οι οποίες θα πρέπει να είναι σημειωμένες στην παρτιτούρα που θα αποσταλεί στην ΕΡΤ.                                                                                                                                      

Οι ξένοι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα
να ζητήσουν αλλαγή στο πρόγραμμα του υποψηφίου
για την Προκριματική ή για την Τελική φάση του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού.


4. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Μετά το πέρας των ακροάσεων διεξάγεται ψηφοφορία κεκλεισμένων των θυρών.  Μέλος της κριτικής επιτροπής που έχει διατελέσει καθηγητής υποψηφίου, δεν ψηφίζει για τον συγκεκριμένο υποψήφιο.  Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας οι κριτές ψηφίζουν για τη τακτική σειρά των ισοβαθμούντων και η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.
Μετά από την επαλήθευση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων γίνεται η τελετή απονομής των Βραβείων, της ή των Ειδικών Διακρίσεων, εάν τις προτείνει η Κριτική Επιτροπή και η ανακοίνωση του ονόματος του νικητή.  Σε περίπτωση ασθένειας ή κάποιου άλλου προβλήματος αυτού, θα τον αντικαταστήσει ο δεύτερος σε σειρά επιτυχίας κ.ο.κ.
Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού, έντυπα Αίτησης Συμμετοχής και υπεύθυνης δήλωσης κατά περίπτωση, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ε.Ρ.Τ., www.ert.gr και στο τμήμα Διεθνών Συμπαραγωγών της Ε.Ρ.Τ. στη διεύθυνση που ορίζεται κατωτέρω,.
Ο  φάκελος υποψηφιότητας αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή παραδίδεται  στην αρμόδια υπηρεσία:
ΕΡΤ ΑΕ – Τμήμα Διεθνών Συμπαραγωγών,
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ EUROVISION ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ 2012,
Μεσογείων 136 & Κατεχάκη, 11527 Αθήνα
κτίριο 3, 2ος όροφος, γραφείο 207
ώρες γραφείου 09:30 – 14:30,
τηλ: 210 7761076, 210 7761164,
fax: 210-7761043,
e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας:
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου  2012
Μετά από αυτήν την ημερομηνία, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον ενήλικα υποψήφιο ή από τους γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος.
2.    Έντυπη υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 υπογεγραμμένη από τον ενήλικα υποψήφιο ή τους γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος, η οποία βρίσκεται στο τέλος της προκήρυξης.
3.    Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ώστε να φαίνεται η ημερομηνία γέννησης και η υπηκοότητα.
4.    Για συμμετέχοντες που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα: απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση Δήμου ή άλλου επίσημου φορέα που να πιστοποιεί πως ο/η διαγωνιζόμενος/η είναι μόνιμος/η κάτοικος της χώρας μας τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια.
5.    Δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
6.    Πέντε αντίτυπα των έργων που θα εκτελεστούν.
7.    Φωτοτυπία του διπλώματος ή του πτυχίου (σε περίπτωση που υπάρχει) ή επιστολή του καθηγητή ή του Ωδείου του συμμετέχοντος για το επίπεδο των σπουδών του.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων αυτού από τους συμμετέχοντες, καθώς και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του τρόπου επιλογής. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος και την απόρριψη της συμμετοχής. Σε περίπτωση άρνησης ή μη τήρησης κάποιου όρου από τους επιλεγέντες στο διαγωνισμό, ακυρώνεται η πρόκριση της συμμετοχής του και επιλέγεται αυτομάτως ο δεύτερος σε σειρά επιλογής υποψήφιος.  Οι υποψήφιοι παρέχουν στην ΕΡΤ, με τη δήλωση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, την αποκλειστική άδεια ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης ή αναμετάδοσης με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο συμπεριλαμβανομένης και της μετάδοσης μέσω διαδικτύου, της δημόσιας παρουσίασης, της με οποιοδήποτε τρόπο και μέθοδο εκμετάλλευσης της ερμηνείας και εκτέλεσής τους εν όλω ή εν μέρει (όπως εγγραφή σε υλικό φορέα ήχου ή ήχου και εικόνας), καθώς και το δικαίωμα επί της εικόνας ή της φωνής τους χωρίς χρονικό και τοπικό προσδιορισμό. Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν στο διαγωνισμό EUROVISION YOUNG MUSICIANS παραιτούνται από οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση κατά συμμετέχοντος στο διαγωνισμό ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού και κατά της ΕΡΤ για την μετάδοση ή αναμετάδοση με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, καθώς και κάθε μορφής εκμετάλλευσης της ερμηνείας και εκτέλεσής τους και της εικόνας ή και της φωνής τους. Συνακολούθως δε, η δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό συνιστά παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος, που απορρέει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  Η ΕΡΤ δεν δεσμεύεται από ενδεχόμενες υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.  Σε περίπτωση που εγερθεί αξίωση κατά της ΕΡΤ που αφορά παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων ή άλλων απαιτήσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, η ΕΡΤ θα επιδιώξει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας και ο συμμετέχων υποχρεούται να παρεμβαίνει στο Δικαστήριο υπέρ της ΕΡΤ και να αναλαμβάνει τη δίκη σε κάθε Δικαστήριο και κάθε αρχή. Η ΕΡΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κάθε άρθρο της παρούσας προκήρυξης και διατηρεί πάντα ακέραιο το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που τυχόν ανακύψει και δεν ρυθμίζεται στην παρούσα. Ρητά συμφωνείται ότι δεν χορηγούνται αντίγραφα από την αλληλογραφία της ΕΡΤ με την EBU .  Η ΕΡΤ θα καθορίσει κατά την απόλυτη κρίση της τον αριθμό και τη σύνθεση των μελών της Κριτικής Επιτροπής.  Η διαδικασία της επιλογής και ο τρόπος ψηφοφορίας ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΡΤ.

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις δεν γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες Koyinta